Sự khác biệt giữa Deep Web và Dark WebCả “Deep Web” và “Dark Web” đều nghe có vẻ đáng sợ nhưng điều đó không có nghĩa là chúng giống nhau. Mặc dù chúng có liên quan với nhau nhưng biết sự khác biệt có thể giúp bạn an toàn trước những hiểm họa trên internet.

  • Lỗ hổng bảo mật khiến sàn giao dịch tài chính mất 31 triệu USD
  • Facebook buộc tài khoản ‘nguy cơ’ sử dụng xác thực 2 yếu tố
  • Google Cloud đang bị tấn công để đào tiền điện tử